Jan Kenter

Jan Kenter
VCP
Politieke partij
VCP
Telefoonnummer
06 - 40 46 68 88

Nevenfuncties

Functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld:

  • Lid van zowel de raadscommissie BMR als van de raadscommissie SWI
  • Eerste waarnemend raadsvoorzitter

Functies die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld:

  • Geen