Meiland-Van den Burg, C.M.A

Meiland-Van den Burg, C.M.A
NZLokaal
Politieke partij
NZLokaal
Adres
Hoekgat 27
2191 XJ De Zilk
Telefoonnummer
06-24802654

Nevenfuncties:

  • Voorzitter gymnastiek vereniging Van Nispen - onbezoldigd
  • Kapster - bezoldigd

Stemgedrag

115 stemmen, 59% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag