Herwaarden , K.L. van

Herwaarden , K.L. van
D66
Politieke partij
D66

Nevenfuncties:
• Bestuurslid van (private) STAK Bella Libra - onbezoldigd
• Advieswerk op diverse terreinen - onbezoldigd
• Bestuurslid Noordwijkse Watersportvereniging (ZVN) - onbezoldigd
• Secretaris Zeilvereniging Noordwijk - onbezoldigd