Knapp, J.B.

Knapp, J.B.
VVD
Politieke partij
VVD
Adres
Meander 68
2211 LW Noordwijkerhout
Telefoonnummer
06-26434060

Nevenfuncties:

  • Commissaris Academie Faculteitsbestuur van de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de universiteit Leiden - Onbezoldigd
  • Lid studentenvereniging Minerva - Onbezoldigd
  • lid van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland
  • lid van de universiteitsraad
  • fractievoorzitter van de Liberale Studentenpartij, van de Universiteit Leiden - Bezoldigd
  • Lid van de Raad van Toezicht van het Leiden University Green Office (LUGO) - Onbezoldigd

Stemgedrag

115 stemmen, 63% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag