Wekema, A.H.

Politieke partij
Het College van B&W
Adres
Raadhuisstraat 1
9301 AA Roden
Telefoonnummer
050 - 50 27 222
Portefeuille Alex Wekema 2e loco (PvdA/GroenLinks) • Financiën • Arbeidsmarktbeleid • Werk en Inkomen • Sociale Zaken • Onderwijs • Kunst en Cultuur • Verkeer en Vervoer Nevenfuncties Onbezoldigd: • Lid AB/DB GR ISD Noordenkwartier • Lid AB/DB GR Novatec • Lid AvA Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) • Lid AvA RMC Onderwijs • Lid AvA Weth. Overleg Centraal Groningen WiZ • Lid bestuur VDG Werk en Inkomen • Lid bestuur VDG Onderwijs en Cultuur • Lid bestuur VDG Financiën • Lid bestuur POVV