Westendorp, J.

Westendorp, J.
Politieke partij
Het College van B&W
Adres
Raadhuisstraat 1
9301 AA Roden
Telefoonnummer
050 - 50 27 222
Portefeuille Jeroen Westendorp 3e loco (CDA en CU) • Zorg en Welzijn • Volksgezondheid • Jeugd • Toerisme en recreatie • Toezicht en Handhaving • Afval • Sport • Gemeentelijke accommodaties • Speciale Projecten Nevenfuncties Onbezoldigd: • Lid AB ISD Noorderkwartier • Lid AB Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD) • Lid AB Novatec • Lid AB Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) • Lid DB Recreatieschap Drenthe • Lid bestuur Trekkers RGA • Lid bestuur ABO Jeugdhulp • Lid bestuur VDG Gezondheid en Welzijn • Lid bestuur VDG Sport • Plv. lid Stuurgroep Vitale Vakantieparken