Westendorp, J.

Westendorp, J.
Politieke partij
Het College van B&W
Adres
Raadhuisstraat 1
9301 AA Roden
Telefoonnummer
050 - 50 27 222

Portefeuille Jeroen Westendorp 3e loco (CDA en CU)

• Zorg en Welzijn
• Volksgezondheid
• Jeugd
• Toerisme en recreatie
• Toezicht en Handhaving
• Afval
• Sport
• Gemeentelijke accommodaties
• Speciale Projecten

Nevenfuncties

Onbezoldigd:
• Lid AB ISD Noorderkwartier
• Lid AB Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD)
• Lid AB Novatec
• Lid AB Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)
• Lid DB Recreatieschap Drenthe
• Lid PHO Economie
• Lid ABO Jeugdhulp
• Lid PHO VDG Gezondheid en Welzijn
• Lid PHHO VDG Sport
• Lid Stuurgroep Vitale Vakantieparken
• Lid Regionaal Platform Fraudebestrijding

Bezoldigd:
Geen nevenfuncties