Smid, K.

Politieke partij
Het College van B&W
Adres
Raadhuisstraat 1
9301 AA Roden
Telefoonnummer
050 - 50 27 222
Portefeuille Klaas Smid Burgemeester (PvdA) • Openbare Orde en Veiligheid • Bestuurlijke coördinatie • Integraal Veiligheidsbeleid • Organisatie en Personeel • Voorlichting en PR • Jeugdraad • Bestuurlijk overleg Gaswinning incl. Langelo Nevenfuncties Onbezoldigd: • Voorzitter Raad van Toezicht Landschapsbeheer Drenthe • Voorzitter Stichting Vrienden van Promens Care • Lid ALV Noord Nederlandse Coöperatie van Zorginstellingen • Lid AB Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) • Lid AB Veiligheidsregio Drenthe (VRD) • Lid bestuurscommissie Veenhuizen