Kosters, H.

Politieke partij
Het College van B&W
Adres
Raadhuisstraat 1
9301 AA Roden
Telefoonnummer
050 - 50 27 222
Portefeuille Henk Kosters 1e loco (Gemeentebelangen) • Ruimtelijke Ordening • Omgevingswet • Economische Zaken • Landelijk gebied • Regio Groningen Assen Nevenfuncties Onbezoldigd: • Lid AB Stichting Vuil Afvoer Maatschappij (STIVAM) • Lid AB/DB Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) • Lid AvA Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) • Lid bestuur VDG Milieu, Energie en Mobiliteit • Lid bestuur VDG Ruimte en Wonen • Lid bestuur Wonen Regiovisie Groningen-Assen • Lid bestuur Waterketen Groningen-Drenthe • Lid bestuur Stuurgroep Leek-Roden • Lid bestuur Libau • Lid bestuur Commissie Landelijk gebied • Plv. lid AB Recreatieschap Drenthe • Plv. lid AB/DB VDG