Bikker, A.C. (Arco)

Bikker, A.C. (Arco)
Politieke partij
Wethouders
Adres
Postbus 5
2970 AA Bleskensgraaf
Telefoonnummer
(secr.) 06-31752501

Ondernemer met open vizier | Mensen bij elkaar brengen | Regelen en oplossen | Triggeren | De goede vraag stellen | Als het niet ingewikkeld hoeft te zijn, hoef je het niet te maken

Arco gaat en staat voor:
• Omgeving
– Ruimtelijke ontwikkeling en grondzaken
– Ruimtelijke ordening
– Wonen
• Omgevingswet
• Bouw- en woningtoezicht
• Handhaving
• Afval
• Recreatie & Toerisme
• Werelderfgoed Kinderdijk

Ambtsgebonden en -gerelateerde nevenfuncties
• Algemeen Bestuur GR Alblasserwaard / Vijfheerenlanden
• Algemeen Bestuur GR Waardlanden
• Portefeuilleoverleg opgaven ‘Wonen’ en ‘Vrijetijdseconomie’ Regionaal Maatschappelijke Agenda

Overige nevenfuncties (bezoldigd)
• Eigenaar Rontrex Aluminium Klimmaterieel, Groot-Ammers (informatie over bezoldiging op te vragen via secretariaat@jouwgemeente.nl)