Slob, T.J. (Teunis Jacob)

Slob, T.J. (Teunis Jacob)
Politieke partij
Wethouders
Adres
Postbus 5
2970 AA Bleskensgraaf
Telefoonnummer
06 55 22 80 14
Boer in hart en nieren | Het glas zit halfvol | Dingen die niet goed gaan durven te benoemen | Aanvoerder van een gideonsbende | Natuurweide | Zoek elkaar op! Teunis Jacob gaat en staat voor: • Energietransitie • Voedsel • Natuur, Milieu & Landschap • Klimaat • Economie & arbeidsmarkt Ambtsgebonden en -gerelateerde nevenfuncties • Algemeen Bestuur GR Omgevingsdienst ZHZ • Portefeuilleoverleg opgaven ‘Landschapsontwikkeling’, ‘Agrarische Economie’, ‘Maritieme (maak)industrie’, ‘Bedrijventerreinen’, ‘Arbeidsmarkt’, ‘Waterveiligheid & Klimaatadaptie’, ‘Bodemdaling’ en ‘Energietransitie’ Regionaal Maatschappelijke Agenda Overige nevenfuncties (bezoldigd) • Deelnemer in De Drie Wedden • Deelnemer in De Biowaard Overige nevenfuncties (onbezoldigd) • Voorzitter bestuur Vereniging De Natuurweide • Voorzitter stuurgroep Aanvullende Normen Biologische Melkveehouderij • Bestuurslid Zuid-Hollands Landschap • Bestuurslid De Blaarkop Stichting • Lid Kerkenraad van de Nederlandse Gereformeerde Kerk te Langerak