Slob, T.J. (Teunis Jacob)

Slob, T.J. (Teunis Jacob)
Politieke partij
Wethouders
Adres
Postbus 5
2970 AA Bleskensgraaf
Telefoonnummer
(secr.) 06-55228014

Boer in hart en nieren | Het glas zit halfvol | Dingen die niet goed gaan durven te benoemen | Aanvoerder van een gideonsbende | Natuurweide | Zoek elkaar op!

Teunis Jacob gaat en staat voor:
• Energietransitie
• Voedsel
• Natuur, Milieu & Landschap
• Klimaat
• Economie & arbeidsmarkt

Ambtsgebonden en -gerelateerde nevenfuncties
• Algemeen Bestuur GR Omgevingsdienst ZHZ
• Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en Recreatieschap Lingebied
• Portefeuilleoverleg opgaven ‘Landschapsontwikkeling’, ‘Agrarische Economie’, ‘Maritieme (maak)industrie’, ‘Bedrijventerreinen’, ‘Arbeidsmarkt’, ‘Waterveiligheid & Klimaatadaptie’, ‘Bodemdaling’ en ‘Energietransitie’ Regionaal Maatschappelijke Agenda

Overige nevenfuncties (bezoldigd)
• Deelnemer in De Drie Wedden (informatie over bezoldiging op te vragen via secretariaat@jouwgemeente.nl)
• Deelnemer in De Biowaard (informatie over bezoldiging op te vragen via secretariaat@jouwgemeente.nl)

Overige nevenfuncties (onbezoldigd)
• Raad van Toezicht Zuid-Hollands Landschap
• Bestuurslid De Blaarkop Stichting
• Bestuurslid Natuur Beheer Coöperatie Krimpenerwaard