Mosterman, N.

Mosterman, N.
Griffie
Politieke partij
Griffie
Telefoonnummer
06-55777597

Als raadsgriffier geef ik leiding aan de afdeling griffie van de gemeente Lelystad. De griffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad bij al zijn werkzaamheden. De griffie van Lelystad bestaat uit de volgende ondersteunende en adviserende functies:
• Raadsgriffier
• Adjunct-griffier (eerste plaatsvervanger)
• 2 raadadviseurs (waarvan één tweede plaatsvervanger is)
• 3 griffiemedewerkers

U kunt bij mij terecht met vragen over:
• Medewerkers van de afdeling griffie
• Inhoudelijke vragen m.b.t. moties, amendementen en andere raadsinstrumenten
• Inhoudelijke vragen m.b.t. de raadsvergaderingen
• Het fractievoorzittersoverleg
• Integriteit
• P&O zaken raadsleden

Mijn nevenactiviteiten zijn:
• (adviserend) Lid College voor Arbeidszaken VNG
• Lid van de commissie belangenbehartiging van de vereniging van griffiers
• Kringcontactpersoon voor de kring Flevoland