Watering, M.J. van de

Watering, M.J. van de
Leefbaar Lelystad
Politieke partij
Leefbaar Lelystad

Bezoldigde nevenfunctie: kernfunctionaris RvdK - dienstonderdeel Min.JenV
Onbezoldigde nevenfunctie: BLG JenV - FNV

Eerste woordvoerder op de portefeuilles:
Jeugdzorg
Wmo (maatschappelijke dienstverlening)
Armoede en schuldhulpverlening
Dierenwelzijn
(Begeleidingsgroep) Omgevingswet
Natuurbeheer- en ontwikkeling
tevens vicefractievoorzitter

Mijn politieke kleur is lokaal. Leefbaar Lelystad is een politieke partij waarbij de onderlinge verhoudingen gewoon goed zijn en de sfeer ontspannen is. Er is ruimte voor een open gesprek en het uitwisselen van visies. Dat is een goede basis voor een respectvolle samenwerking.

Sinds ik in Lelystad woon (2001) volg ik de lokale politiek op de voet. In de afgelopen raadsperiode (2014-2018) heb ik me ontwikkeld tot een raadslid die echt meetelt, door me te verdiepen in dossiers en daarover met argumenten en op inhoud het woord te voeren. Daar is menig vrij uurtje in voorbereiding gaan zitten. Maar dat is nodig wil je in de politiek een rol van betekenis spelen.
Hoewel niet altijd, maar voor mij is politiek leuk in Lelystad. Vooral de werkbezoeken bij bedrijven, buitenraden en uitnodigingen van maatschappelijk organisaties en bewonersgroepen bezoek ik altijd met interesse en deel ik met foto’s op social media. Verder ben ik een vaste blogger voor RaadsledenNieuws.nl

Wat mij betreft gaat het in de gemeenteraad niet alleen om harde cijfers, maar ben ik me ervan bewust dat politieke besluiten mensen diep in hun leven kunnen raken. Ik lever graag mijn bijdrage om daar in de raad met een menselijke blik mee om te gaan. Mijn aandacht als raadslid gaat vooral uit naar het sociaal domein en alles wat daarmee te maken heeft.

In de komende raadsperiode gaat de gemeente met een volgende ingrijpende verandering te maken krijgen: de veelomvattende Omgevingswet die 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving integreert. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Burgerparticipatie krijgt aan het begin van het proces een grotere rol. Het is voor mij een uitdaging om over de Omgevingswet goed beslagen ten ijs te komen en daarom volg ik daar workshops over en neem ik deel aan congressen, net zoals ik dat eerder bij het sociaal domein heb gedaan.

Van oorsprong kom ik uit Noord-Brabant. Sinds begin 2001 woon ik in Lelystad en dat was in het begin wel even wennen, een andere mentaliteit, een ander accent. Maar inmiddels is Lelystad ‘mijn stad’ geworden en ben ik er trots op om in deze mooie provinciestad te wonen. Voor mij is Lelystad een groot dorp met stadse kwaliteiten. Geniet ik van de rust, ruimte en het groen met het gemak van de faciliteiten van een stad.

Maatschappelijke betrokkenheid heb ik van huis uit meegekregen. Mijn vader was altijd in de weer voor anderen en is voor zijn bewezen diensten eerst Pauselijk onderscheiden (Pro Ecclesia et Pontifice) en later ook geridderd met een Koninklijke Onderscheiding.
Zelf heb ik in Lelystad divers vrijwilligerswerk gedaan (Bureau Slachtofferhulp, coördinator Maatjesproject), ik ben actief geweest in de (groeps)ondernemingsraad en neem deel aan de bedrijfsledengroep ‘Justitie en Veiligheid’ van de vakbond FNV.
Ik ben opgeleid tot management assistente, office manager en psycholoog. In het dagelijks leven analyseer ik gezins-, opvoedings- en gezagssituaties van minderjarigen in (mogelijk) ernstig bedreigende situaties en adviseer daarover de rechtbank.

Stemgedrag

462 Stemmen, 61% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag