Barneveld , Arie van

Barneveld , Arie van
PvdA
Politieke partij
PvdA

Nevenfuncties:

Bezoldigd;
- Docent/coach Exacte vakken Dalton Dokkum (OVO Fryslân Noord)

Onbezoldigd;
- Voorzitter Buurtvereniging "de Dyk" Grou
- Bestuurslid Gewestelijk Bestuur Fryslan, Partij van de Arbeid