Luik, G.

Luik, G.
VVD
Politieke partij
VVD

Nevenfuncties:

Bezoldigd;

  • Docent (bedrijfs)economie en management & organisaties Bornego College
  • Lid Ledenraad Rabobank Stad en Midden Groningen
  • Teamleider vwo 3-6 bij RSG Simon Vestdijk te Harlingen

Onbezoldigd;

  • Fractie penningmeester VVD Leeuwarden
  • Lid kascommissie JOVD Friesland