Jacobi, L.

Jacobi, L.
PvdA
Politieke partij
PvdA

Nevenfuncties:

Bezoldigd:

  • Directeur Waddenvereniging

Onbezoldigd:

  • Voorzitter Jopie Huismanmuseum te Workum
  • Lid Raad van Toezicht Waddengoud
  • Diverse ambassadeursfuncties

Stemgedrag

336 Stemmen, 90% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag