Valk, Y.

Valk, Y.
CDA
Politieke partij
CDA

Nevenfuncties:

Bezoldigd;

  • Schapenhouderij en agrarische dienstverlening

Onbezoldigd;

  • Vicevoorzitter Grieneko cooperatie U.A.
  • Kerkrentmeester PKN Lank-Meamert-Winsum
  • Voorzitter "krekt op tiid" klaverjasclub