Adema, A.

Adema, A.
PvdA
Politieke partij
PvdA

Nevenfuncties:

Bezoldigd;

  • directeur-bestuurder van Kearn - de welzijnsinstelling van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen

Stemgedrag

365 Stemmen, 92% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag