Kooistra, E.

FNP
Politieke partij
FNP

Nevenfuncties:

Onbezoldigd;
- Algemeen bestuurslid Buurthuis Kobbekooi
- Vrijwilliger bij Buurtservicepunt (agendabeheer)