Aalbers, B.

Aalbers, B.
PvdA
Politieke partij
PvdA

Stemgedrag

27 stemmen, 100% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag