Koning, E. de

Koning, E. de
PvdA
Politieke partij
PvdA

Nevenfuncties:

Bezoldigd:

  • Opleidingsmanager ROC Friesland College

Stemgedrag

360 Stemmen, 92% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag