Bugel, Alexander

Bugel, Alexander
Politieke partij
Onafhankelijk Hollands Kroon

Nevenfuncties:

  • Redacteur De Meerpeen (onbezoldigd)

Stemgedrag

298 stemmen, 75% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag