Kleian, H.J.

Kleian, H.J.
Heusden Transparant
Politieke partij
Heusden Transparant
Nevenfuncties
Lid bestuur Fonds Maatschappelijke Bijstand ACOM, Secretaris/penningmeester Heusden Transparant, Plv. voorzitter VVE Huysinge Het Fortuyn, Lid bestuur Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht, Lid bestuurscommissie/stuurgroep SZVK Europese Aanbesteding, Lid bestuurscommissie SZVK Zorginnovatie, Plv. voorzitter/penningmeester Stichting Ziektekostenverzekering Zorgzaam, Lid Commissie van Advies Volledige Schadeloosstelling Defensie, Lid Commissie Functiewaarderingssysteem Defensie, Consultant letselschade (parttime) Perlator B.V.
Website
heusdentransparant.nl