Kolenbrander, J.R.

Politieke partij
Heemskerk Lokaal
Telefoonnummer
06-21623200
Nevenfuncties
Voorzitter Landelijk Huurdersplatform Woonzorg Nederland

Stemgedrag

210 stemmen, 88% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag