Driest-Wijnholds, Mirjam

Driest-Wijnholds, Mirjam
ChristenUnie
Politieke partij
ChristenUnie
Adres
Tubadreef 51
3845 CZ 51
Telefoonnummer
+31611758051
Commissie(s)
Lid commissie Beleid Algemeen
Nevenfunctie(s)
Zelfstandig juridisch adviseur, Lid hoor- en adviescommissie personele bezwaren- en klachten Provincie Overijssel, Voorzitter Woonbedrijf Ieder1 Deventer, Lid Raad van Toezicht Christelijk College Groevenbeek