Jonkman, Bart

Jonkman, Bart
ChristenUnie
Politieke partij
ChristenUnie
Telefoonnummer
+31 616947641
Commissie(s)
Lid commissie Samenleving
Nevenfunctie(s)
Jeugdbeschermer bij Bureau Jeugdzorg Flevoland.

'Mijn naam is Bart Jonkman, geboren op 20 april 1978 in Harderwijk en hier ook getogen. Na een aantal jaren in andere plaatsen gewoond te hebben, woon ik sinds 2003 weer in Harderwijk. In de loop van de tijd is Harderwijk behoorlijk veranderd en is de maatschappij veel complexer geworden. Echter ik voel mij door studie en werk toenemend betrokken met de mensen om mij heen. In 2003 ben ik afgestudeerd als 'social worker' aan de Christelijke Hogeschool Ede en heb daarna nog een aantal jaren theologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen.In mijn huidige werk draag ik een steentje bij aan het beschermen van kinderen en jongeren als 'gezinsvoogd' bij Bureau Jeugdzorg Flevoland. Daarnaast ben ik sinds 2004 voor de ChristenUnie politiek actief. Eerst als 'politiek commissaris voor gezondheid en sport' bij PerspectieF, de jongerenafdeling van de ChristenUnie in Amersfoort en sinds 2007 als bestuurs- en schaduwfractielid bij de ChristenUnie-afdeling van Harderwijk en Hierden. Tenslotte ben ik sinds 2007 ook lid van de commissie Samenleving van de gemeenteraad van Harderwijk. Vanuit al deze werkzaamheden vind ik het een grote uitdaging om als christen antwoorden te mogen geven op allerlei vragen vanuit de maatschappij. Buiten het werk om ben ik kerkelijk betrokken op De Regenboog in Harderwijk en besteed ik mijn vrije tijd onder andere aan piano spelen, sporten en lezen.'