Schuurmans, Theo

Schuurmans, Theo
VVD
Politieke partij
VVD
Adres
Parallelweg 25-26
3849 ML Harderwijk
Telefoonnummer
+31 6 21 877877
Commissie(s)
Lid auditcommissie
Nevenfunctie(s)
Interim manager ICT bij THR. B.V., DGA TSC Investor B.V., Secretaris Stichting Behoud Varend Erfgoed Harderwijk

Toen ik 20 jaar geleden met mijn gezin in Hierden kwam wonen, wilde ik iets voor Hierden doen, vanuit de gedachte dat het dorp er niet alleen voor mij is, maar ook omgekeerd. Op het moment dat mijn jongste zoon ging voetballen rolde ik er als vanzelf in. Als jeugdleider, trainer, scheidsrechter, beheerder ICT, jeugdvoorzitter, algemeen bestuurslid en uiteindelijk voorzitter. De nieuw te bouwen accommodatie, tien jaar geleden, bracht ik als projectleider ten uitvoer.

Het is goed om mensen ruimte te geven om zichzelf te ontwikkelen en te leren. De beste manier om zwakkeren in de samenleving te helpen, is naar mijn mening door hen te stimuleren en sterker te maken.
Ook ouderen zijn van toegevoegde waarde voor onze maatschappij, op verschillende manieren. Ik vind het belangrijk om hen erbij te houden en waar nodig te helpen. Er zijn initiatieven om jongeren en ouderen samen te laten wonen: absoluut de moeite om nader te onderzoeken. Volgens mij begint alles bij eigen initiatief en daarna het ontwikkelen van zelfredzaamheid. En dan gezamenlijk maatschappelijke uitdagingen oplossen, ruimte voor ondernemers, regelgeving schrappen die niet meer past in de huidige tijd en duurzaamheid nastreven bij het ondernemen. En gebruik maken van nieuwe technische toepassingen, zoals slimme straatverlichting, veilige industrieterreinen en zogeheten Smart city’s Uiteindelijk komt dit allemaal ten goede aan een prettige leefomgeving.

Bij onderwerpen rondom sport, bijvoorbeeld het Sport Platform, de Open Club gedachte of het Sportdorp Hierden, sta ik vooraan om mee te praten. Het is positief om in gesprek te gaan met sportverenigingen en groepen te stimuleren op dit vlak dingen willen ontwikkelen. Clubgebouwen staan overdag vaak leeg, velden worden niet altijd gebruikt. Door samenwerkingen aan te gaan, bijvoorbeeld met een kinder- of naschoolse opvang, kan er veel efficiënter gebruik gemaakt worden van de aanwezige ruimte.

En wat wil ik dan betekenen voor de gemeenschap Harderwijk-Hierden? Ik ben iemand die de afgelopen periode dicht bij de mensen heeft gestaan en erg benaderbaar was en dat wil ik graag blijven voor jong en oud. Ik wil graag horen wat er speelt in ons dorp en stad en wil voor de inwoners van Harderwijk-Hierden de verbinding leggen tussen de inwoners en de gemeente en zo samen veel te kunnen bereiken.
Wilt u met mij in contact komen bel of email mij gerust: