Oskam, G.A. (Gerda), Vleuten

Oskam, G.A. (Gerda), Vleuten
Water Natuurlijk
Politieke partij
Water Natuurlijk

Kernboodschap:
"Verbinden", het zit in het DNA van Water Natuurlijk en van mijzelf. Al jaren tracht ik in vele bestuursfuncties alle belanghebbenden te verbinden. Met de klimaatverandering is het des te harder nodig om water als uitgangspunt te hebben voor bouwplannen. Mijn uitgebreide lokale, provinciale en landelijke politieke netwerk, wil ik inzetten om dit voor elkaar te krijgen. Al mijn voorouders sinds 1600 waren boeren in dit gebied. Het landschap, de monumentale boederijen, de koeien in het weiland: het zit in mijn genen. Mijn passie hiervoor en voor historisch erfgoed wil ik verbinden met experimenten, initiatieven en jarenlange ervaring van betrokkenen voor toekomstbestendige landbouw in het veenweidegebied.

Nevenfuncties:
Voorzitter, Historische Vereniging, Vleuten, de Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn (onbezoldigd)
Lid Raad van Toezicht, Sport Utrecht, Utrecht (bezoldigd)
Lid Landelijke verkiezingscommissie D'66 (onbezoldigd)
Lid werkgroep landbouw, voedsel en biodiversiteit D'66 (onbezoldigd)
Deelnemer 'Watertafel' D'66 (onbezoldigd)
Vrijwilliger, Vrienden van het Maximapark, Vleuten (onbezoldigd)
Vrijwilliger, Natuur en Milieuplatform Leische Rijn, Utrecht (onbezoldigd)