Heijden, J. (Jaap) van der, Utrecht

Heijden, J. (Jaap) van der, Utrecht
Water Natuurlijk
Politieke partij
Water Natuurlijk

Functie binnen HDSR:
Lid auditcommissie (bezoldigd)

Nevenfuncties:
Beleidsmedewerker, Tweede Kamer Fractie Groen Links, Den Haag
Voorzitter, Congrespresidium Groen Links, Utrecht