Pleijsier, C. (Christine), Utrecht

Pleijsier, C. (Christine), Utrecht
ChristenUnie
Politieke partij
ChristenUnie

Kernboodschap:
Van jongs af aan heb ik kunnen genieten van schoon water en de natuur die daarvan afhankelijk is. Nu wil ik zelf verantwoordelijkheid nemen en mij inzetten voor een duurzaam en betrouwbaar waterbeheer.

Nevenfuncties:
-Stagiar beleidsmedewerker, ChristenUnie Tweede Kamer, Den Haag
-Student lid onderwijscommissie, Universiteit Utrecht, Utrecht
-Voorzitter internationale studentencommissie, Navigators Studentenvereniging Utrecht, Utrecht