Kupers, J.F.C. (Jan), Utrecht

Kupers, J.F.C. (Jan), Utrecht
Politieke partij
Landbouw, Natuur & Economie (Geborgden)
Kernboodschap: Duurzaam en kostenbewust uitvoeren van de wettelijke taken in samenwerking met andere overheden en relevante partners, waarbij ingespeeld wordt op nieuwe taken in het watersysteem en de zuivering. Nevenfuncties: DGA, Kupers&Niggebrugge bv, Nieuwegein DGA, ir. J.F.C. Kupers bv, Nieuwegein Directeur, Kupers Advies, Nieuwegein Penningmeester, VVD, Nieuwegein College van Deskunidgen HSL, Geldermalsen Deskundige, NNI, Delft Bestuurslid, penningmeester, Nederlandse Vereniging van Waterschapsbestuurders (bedrijven)