Kupers, J.F.C. (Jan), Utrecht

Kupers, J.F.C. (Jan), Utrecht
Landbouw, Natuur & Economie (Geborgden)
Politieke partij
Landbouw, Natuur & Economie (Geborgden)

Kernboodschap:
Duurzaam en kostenbewust uitvoeren van de wettelijke taken in samenwerking met andere overheden en relevante partners, waarbij ingespeeld wordt op nieuwe taken in het watersysteem en de zuivering.

Nevenfuncties:
DGA, Kupers&Niggebrugge bv, Nieuwegein
DGA, ir. J.F.C. Kupers bv, Nieuwegein
Directeur, Kupers Advies, Nieuwegein
Penningmeester, VVD, Nieuwegein
College van Deskunidgen HSL, Geldermalsen
Deskundige, NNI, Delft
Bestuurslid, penningmeester, Nederlandse Vereniging van Waterschapsbestuurders (bedrijven)
Bestuurslid, Raad voor Arbitrage voor metaalnijverheid-en handel