Beaufort, A.J.H. (Hendrik) de, Doorn

Beaufort, A.J.H. (Hendrik) de,  Doorn
Landbouw, Natuur & Economie (Geborgden)
Politieke partij
Landbouw, Natuur & Economie (Geborgden)

LNE: Natuur

Kernboodschap:
Samenwerken voor het best gedragen resultaat!

Nevenfuncties:
Eigenaar De Beaufort Consult, Conflictbegeleiding [bezoldigd]
Voorzitter, Vereniging van Eigenaren Appartementsgebouw ‘La Forêt’, Doorn [onbezoldigd]