Bakker, P.J.I. (Paul), Utrecht

Bakker, P.J.I. (Paul), Utrecht
CDA
Politieke partij
CDA

Kernboodschap:
We staan voor grote uitdagingen in de 21e eeuw. Mijn hoop is om een nieuwe generatie te activeren, om met antwoorden te komen op nieuwe stoffen die we aantreffen in ons water, bodemdaling en verlies van biodiversiteit.

Nevenfuncties:

  • Rijkstrainee Ministerie van Financiën; bezoldigd
  • .Vrijwilliger Leger des Heils;  onbezoldigd