Dam, H.A. (Harmke) van, Utrecht

Dam, H.A. (Harmke) van, Utrecht
Water Natuurlijk
Politieke partij
Water Natuurlijk

Kernboodschap:
Ik zet mij in voor een waterschap dat iedereen kent en waar iedereen graag mee samenwerkt. Een waterschap dat goed gedrag beloont en vervuiling belast. Een waterschap dat meerdere doelen koppelt aan de kerntaken. Meer waar(de) levert voor ons geld en onze toekomst. Ambitieus en toch haalbaar en betaalbaar. Maatschappelijk verantwoord, eerlijk en betrouwbaar. Nederland Waterland om trots op te zijn. Het waterschap is een voorbeeldrol. Bestuurders als waterambassadeur.

Nevenfuncties:
Beleidsmedewerker Groen, Solyne (Amsterdam)
Fractiesecretaris, Water Natuurlijk, Utrecht
Contactpersoon en initiatiefnemer, Initiatiefgroep Vergroening Singel, Utrecht