Steeg, W. (Willem) van der, De Meern

Steeg, W. (Willem) van der, De Meern
Partij voor de Dieren
Politieke partij
Partij voor de Dieren

Nevenfuncties:
-Statenlid Provinciale Staten van Utrecht
-Eindredacteur, Waterwegsport, Schiedam
-Journalist, Utrechtse Sportkrant, Utrecht

Kernboodschap:
Pas als de laatste boom geveld is,
pas als de laatste rivier vergiftigd is,
pas als de laatste vis gevangen is,
zul je merken dat je van geld alleen niet kunt leven.