Heesen, W. (Willem), Utrecht

Heesen, W. (Willem), Utrecht
PvdA
Politieke partij
PvdA

Kernboodschap:
Nederland bestaat doordat de waterschappen al eeuwen dijken bouwen en polders droog houden. En dit moeten waterschappen blijven doen. Daar komen nieuwe uitdagingen bij. Wateroverlast in de stad na een hoosbui, extreme hitte en droogte in de stad zoals in 2018. Wat kunnen waterschappen samen met gemeenten doen om Nederlandse steden en dorpen groener en klimaatadaptief te maken? Bijdragen aan minder verharding en meer groen en water in de stad. Dit verkoelt de stad, maakt het gezonder voor de bewoners en laat meer ruimte aan planten en dieren. Naast waterveiligheid, schoon water en sterke schouders die de zwaarste lasten dragen, zijn dit belangrijke thema's waarvoor ik mij wil inzetten binnen het waterschap.

Nevenfuncties:
-Adviseur, Land-id, Arnhem
-Algemeen Bestuurslid PvdA, Utrecht