Commissie Bezwaarschiften

Telefoonnummer
0497 - 551 455

Samenstelling Commissie Bezwaarschriften
De commissie bestaat uit o.a. juristen, die – behalve hun lidmaatschap van de Commissie Bezwaarschriften – geen binding hebben met de gemeente Bergeijk.
Deze commissie brengt onafhankelijk advies uit aan het college, de burgemeester en de raad ten aanzien van ingediende bezwaarschriften m.u.v. belastingzaken, sociale zaken en personele aangelegenheden. Tijdens de hoorzitting zullen de voorzitter en twee leden van de commissie aanwezig zijn.

De commissie bestaat uit de volgende personen:

Dhr. mr. M.P.H. Gofers (voorzitter)
Mw. mr. S. Joosten (commissielid)
Mw. drs. H.L.G. van Overdijk (commissielid)
Dhr. mr. T. Sayilgan (commissielid)
Dhr. mr. T.N. Bakkes (commissielid)
De secretaris van de Commissie Bezwaarschriften is: mevrouw mr. Y.Y.E. van Bakel

Plaatsvervangend secretaris van de Commissie Bezwaarschriften zijn: mevrouw mr. A.L.M. van Heist-van Lokven, de heer mr. J.F.H.M. van der Velden en Mevrouw mr. A.A. Poetai.