Rekenkamercommissie

Adres
Postbus 10.000
5570 GA Bergeijk
Emailadres

De gemeenteraad heeft ter ondersteuning van zijn controlerende taak een rekenkamercommissie ingesteld. De Rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentelijk beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad. Ook onderzoeken zij hoe doelmatig, doeltreffend en rechtmatig de gemeente werkt. Naar aanleiding van een onderzoek kan de Rekenkamercommissie aanbevelingen doen aan de gemeenteraad en het college.

Samenstelling Rekenkamercommissie:
De Rekenkamercommissie in Bergeijk bestaat uit een extern lid en twee raadsleden. De Rekenkamercommissie heeft een externe voorzitter; op deze wijze wordt de onafhankelijke positie binnen de gemeente onderstreept. De Rekenkamercommissie bestaat verder thans uit een raadslid van het CDA en een raadslid van de GroenLinks-PvdA. Op deze wijze zijn de coalitie- en de oppositiepartijen in de gemeenteraad van Bergeijk beide vertegenwoordigd.

> Sander Hannen - Voorzitter
> Henk Sengers - Raadslid CDA
> Yfke Froentjes - Raadslid GroenLinks-PvdA

Ondersteuning:
De ambtelijke ondersteuning van de Rekenkamercommissie wordt  verzorgd door Stephan Vink, plv. Raadsgriffier (griffie@bergeijk.nl)