W.A.C.M. (Wim) Wouters

W.A.C.M. (Wim) Wouters
Politieke partij
Burgemeester
Emailadres
De burgemeester wordt benoemd door de Kroon, op aanbeveling van de gemeenteraad. Hij is voorzitter en lid van het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester is ook voorzitter van de gemeenteraad. Hij is echter geen lid van de gemeenteraad. TAKEN Openbare orde en veiligheid Personeel en organisatie Dienstverlening Algemene coördinatie van het beleid Toezicht en handhaving zwaardere criminaliteit / controle inrichtingen, toezicht en handhaving ruimtelijke ordening Representatie Communicatie Juridische zaken GRSK Samenwerking Kempen Overige bedrijfsvoering NEVENFUNCTIES Lid Algemeen Bestuur VRBZO Lid Algemeen Bestuur Veiligheidshuis Brabant Zuidoost Lid Algemeen Bestuur SK Lid Dagelijks Bestuur SK