Coppus, Jerom

Coppus, Jerom
PvdA
Politieke partij
PvdA
Emailadres
Woonplaats
Deurne

NEVENFUNCTIES

  1. Projectmanager - N.V. Niba te Nijmegen (bezoldigd)
  2. Secretaris - Stichting Dirk Koster Muziekfonds (onbezoldigd)
  3. Voorzitter - De Hôsbengels (onbezoldigd)
  4. Penningmeester - Stichting PD the Next (onbezoldigd)
  5. Penningmeester - Alumnivereniging JUVAT Tilburg University (onbezoldigd)
  6. Voorzitter - Commissie muzikale activiteiten Koninklijke Harmonie Deurne (onbezoldigd)

Stemgedrag

127 Stemmen, 89% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag