Lammers, Tjeu

Lammers, Tjeu
Progressief Akkoord-GroenLinks
Politieke partij
Progressief Akkoord-GroenLinks
NEVENFUNCTIES 1. Bestuurslid - Stichting Holten's Molen (onbezoldigd) 2. Bestuurslid - Vrienden van Wieger (onbezoldigd) 3. Bestuurslid - Gepensioneerden Vereniging Philips Deurne (onbezoldigd) 4. Bestuurslid - Gepensioneerden Gemeente Deurne (onbezoldigd)