Lammers, Tjeu

Lammers, Tjeu
Progressief Akkoord-GroenLinks
Politieke partij
Progressief Akkoord-GroenLinks

NEVENFUNCTIES

  1. Bestuurslid - Stichting Holten's Molen (onbezoldigd)
  2. Bestuurslid - Vrienden van Wieger (onbezoldigd)
  3. Bestuurslid - Gepensioneerden Vereniging Philips Deurne (onbezoldigd)
  4. Bestuurslid - Gepensioneerden Gemeente Deurne (onbezoldigd)