Schreurs, Ton

Schreurs, Ton
DOE!
Politieke partij
DOE!
Woonplaats
Neerkant
NEVENFUNCTIES 1. Voorzitter werkgroep Wonen en Woonomgeving - Leefbaar en Vitaal Neerkant

Stemgedrag

125 stemmen, 95% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag