Dankers, Michiel

Dankers, Michiel
DOE!
Politieke partij
DOE!
Woonplaats
Deurne - Walsberg

NEVENFUNCTIES

 • Directeur/grootaandeelhouder Klingerveld B.V. (onbezoldigd)
 • Statutair directeur N.V. Huco, N.V. Niba Beheer (bezoldigd)
 • Lid van de Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur, Geschäftsführung van diverse aan NV Niba gelieerde bedrijven en participaties in Nederland, België en Duitsland. (onbezoldigd)
 • Voorzitter van de vereniging Cascade* (onbezoldigd)
 • Voorzitter van de Vereniging van Industrie-, Zand- en Grintproducenten* (onbezoldigd)
 • Vice-voorzitter van de Federatie van de Oppervlakte Delfstoffen Industrie* (onbezoldigd)
 • Lid van het Stichtingsbestuur van de Organisatie voor het Zand- en Grintvervoer* (onbezoldigd)
 • Lid bestuur Vereniging Nederlands Verbond Toelevering Bouw* (onbezoldigd)
 • Lid van het Algemeen Bestuur van VNO/NCW* (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend statutair directeur Nederzand Projectmanagement BV cs* (onbezoldigd)
 • Voorzitter Stichtingsbestuur Bedrijfscontacten Deurne (onbezoldigd)
 • Lid bestuur Stichting behoud Willibrorduskerk (onbezoldigd)

*Deze functies hangen samen met de hoofdfunctie van statutair directeur van Huco/Niba

Stemgedrag

201 stemmen, 94% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag