Dankers, Michiel

Dankers, Michiel
DOE!
Politieke partij
DOE!
Woonplaats
Deurne - Walsberg
NEVENFUNCTIES 1. Directeur/grootaandeelhouder Klingerveld B.V. 2. Statutair directeur N.V. Huco, N.V. Niba Beheer 3. Lid van de Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur, Geschäftsführung van diverse aan NV Niba gelieerde bedrijven en participaties in Nederland, België en Duitsland. 4. Voorzitter van de vereniging Cascade* 5. Voorzitter van de Vereniging van Industrie-, Zand- en Grintproducenten* 6. Vice-voorzitter van de Federatie van de Oppervlakte Delfstoffen Industrie* 7. Lid van het Stichtingsbestuur van de Organisatie voor het Zand- en Grintvervoer* 8. Lid bestuur Vereniging Nederlands Verbond Toelevering Bouw* 9. Lid van het Algemeen Bestuur van VNO/NCW* 10. Plaatsvervangend statutair directeur Nederzand Projectmanagement BV cs* 11. Voorzitter Stichtingsbestuur Bedrijfscontacten Deurne 12. Lid bestuur Stichting behoud Willibrorduskerk *Deze functies hangen samen met de hoofdfunctie van statutair directeur van Huco/Niba

Stemgedrag

129 stemmen, 95% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag