Coppus-Verhees, Elke

Coppus-Verhees, Elke
DOE!
Politieke partij
DOE!
Woonplaats
Deurne - de Vennen
NEVENFUNCTIES * Communicatieadviseur - Elkerliek ziekenhuis (bezoldigd) * Bestuurslid - vriendenkring Koninklijke Harmonie Deurne (onbezoldigd) * Lid Ouderraad - Tijl Uilenspiegel (onbezoldigd)