Doremalen, N.H.A.F. van

Doremalen, N.H.A.F. van
VVD
Politieke partij
VVD
Emailadres
Telefoonnummer
06-53589622
Nevenfuncties
Eigenaar Van Doremalen Consultancy; vrijwilliger bij Intermetzo jeugdzorg

Werken aan hoe je samenwerkt. Dat is wat ik toevoeg in de politiek. Met de inwoners; tussen raad, organisatie en college; maar ook binnen de regio. De vraagstukken die er liggen kunnen alleen maar worden opgelost door goed samen te werken met onze inwoners. Ik geloof dat er wat dat betreft veel winst te behalen is in het verbeteren van communicatie. Eerst begrijpen, dan begrepen worden.

Stemgedrag

130 stemmen, 94% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag