Dam, N.A.W. van

Dam, N.A.W. van
Politieke partij
Mevrouw Van Dam
Telefoonnummer
06-53264588
Nevenfuncties
Zelfstandig Personeels- en Organisatie-adviseur – Praktisch P&O; administratie boerderij ouders – Van Dam Horses (onbezoldigd); mantelzorger

Als raadslid wil ik meewerken aan een helder, transparant, duurzaam, vernieuwend en sociaal bestuur. Begrijpelijk en uitlegbaar. Waarbij iedereen in onze gemeente kan wonen en meedoen ongeacht inkomen, herkomst of talenten. Met oog voor het behoud van het karakter en de diversiteit van onze omgeving.
Als volksvertegenwoordiger wil ik dit graag samen met de inwoners doen. Stuur me gerust een bericht.

Stemgedrag

104 stemmen, 92% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag