Vierssen, H.N. van

Vierssen, H.N. van
VVD
Politieke partij
VVD
Emailadres
Telefoonnummer
06-28600183
Nevenfuncties
Officier der Mariniers; voorzitter Stichting Veteranen Buren

Ik vind het belangrijk dat onze inwoners, tegen een minimum aan lasten, een maximaal woongenot in onze gemeente kunnen krijgen. Een gemeente die er voor de inwoners is en niet andersom. Maar wat ik vooral belangrijk vind, is dat we de lokale democratie in stand houden en dat we dus goed moeten kijken naar de diverse gemeenschappelijke regelingen en hoeveel invloed we daar zelf nog op hebben.

Stemgedrag

117 stemmen, 93% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag