Zwart-van Kessel, J.C.H.

Zwart-van Kessel, J.C.H.
VVD
Politieke partij
VVD
Telefoonnummer
06-33671586
Nevenfuncties
Adjunct directeur Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur; eigenaar zzp Zwart-van Kessel Advies; lid maatschap Van Kessel, Van Kessel-Heuff en Zwart-van Kessel (akkerbouw & fruitteeltbedrijf De Kortenhof); projectleider Stichting Platteland Rivierenland

Ik vind het belangrijk dat de gemeentelijke organisatie zich bij vergunningstrajecten dienstbaar en communicatief opstelt naar haar inwoners (rode loper beleid) en let erop dat óók de kleine kernen in Buren leefbaar blijven! Ik bedenk vaak nieuwe ideeën en oplossingen op het gebied van vastgoed, accommodaties, de Omgevingswet en woningbouw en ik zit in de werkgroep ruimtelijke ontwikkeling. Ik ben landelijk bij de VVD in het agrarisch netwerk actief.

Stemgedrag

67 stemmen, 94% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag