Bernaards, J.C.J. (Jim)

Bernaards, J.C.J. (Jim)
VVD
Politieke partij
VVD
Adres
p.a. griffie / Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Functies naast het burgerlidmaatschap:

  • Medewerker bar/bediening O`Carolans Irish pub
  • Amateur-historicus/schrijver op Jimbernaards.be
  • Temaleider bij Scouting Petrus & Paulus
  • Lid JOVD Baronie van Breda
  • Commissielid jongerenafdeling VVD Next