Bakens, P.P.M. (Paul)

Bakens, P.P.M. (Paul)
Algemeen Belang
Politieke partij
Algemeen Belang
NEVENFUNCTIES

Fractievoorzitter
Raadslid
Voorzitter van de commissie Ruimte
Plaatsvervangend voorzitter van de commissie Burgers en Algemene zaken en Control